Monthly Archives - May 2018

Dragon-filosofie: Geld volg lewe

Geld vloei in die rigting van dit wat vir jou belangrik is. Verstaan wat vir jou belangrik is en jy het reeds ‘n groot stap vorentoe gegee om met jou geld te werk. Dit waarvoor jy kniel is dit wat jou óf gaan laat vlieg, óf vasgekelder gaan hou op die grond. Mense is dikwels tevrede met grond bestaan omdat hulle nie weet dat daar groter moontlikhede is nie. Die begin van ‘n nuwe lewe is om eerlike vrae oor jou lewe te vra. Is dit wat ek nou doen, wat ek wil doen, vir die res van my lewe? Maak hierdie ding, geselskap, werk of stokperdjie my werklik gelukkig? Voel ek vol nadat ek gedoen het wat ek doen, of is daar steeds ‘n gat in my siel? Dit is egter nie maklik om te kry wat jou regtig gelukkig maak nie. Die enigste werklike manier om jou lewensrigting te vind is om, gebasseer op die navorsing wat jy gedoen het, en jou intuïsie, ‘n rigting te kies en ‘n paar myl op daardie pad te loop. Jy gaan eers weet of iets vir jou bedoel is as jy tyd daarmee spandeer het. Toets jou lewe nou. As jy positief kan antwoord op die volgende vrae, is jy waar jy moet wees. As jy nie kan “ja” antwoord nie, moet jy óf ‘n nuwe lewensrigting probeer óf jy moet, in die woorde van Richard Rohr, met nuwe oë na jou lewe kyk. Hier is die vrae: 1. Is dit wat jy doen vir jou ‘n uitdaging?, 2. Bring dit wat jy doen jou nader aan mense? 3. Voel jy, dat dit wat jy doen, ‘n verskil maak aan die wêreld? 4. Voel jy ‘n sensasie van vreugde en vervullig as jy doen wat jy doen? As jy verstaan wat jy wil doen … dan … en eers dan kan jy die somme doen om te weet hoeveel geld dit jou gaan kos.