Beleggings-balans in onsekere tye

Beleggings-balans in onsekere tye

Die wêreld is op sy kop, so wil dit voorkom. Wêreldwyd beleef ons onsekere beleggingstye. As dit nie Zuma is nie, dan is dit Brexit of Trump. Dit alles laat beleggers selfs wonder oor buitelandse beleggings.

Foute wat beleggers tipies maak is: 1. Hulle haal hulle belegging uit die mark uit om op die kantlyn te staan en te wag vir beter tye. Laasgenoemde kom gewoonlik nie of hulle klim weer terug in die mark as die groei-geleenthede reeds uit die mark is. 2. Hulle raak opgeneem in korttermyn paniek ten koste van langtermyn visie.

Die regte strategie, wat deur die deursnee fondsbestuurder huidiglik gevolg word, is om die risiko te bestuur. Dit beteken dat die onderkant van die grafiek beskerm word terwyl die bokant van die grafiek (die wins-kant) vir homself sorg. Dit word veral gedoen deur te kyk na die onderliggende langtermyn potensiaal van maatskappye. Natuurlik wat dit moeilik maak is die feit dat fondsbestuurders hulleself bevind in die midde van die grootste monotêre ekspiriment van alle tye, waar die VSA; China; Japan en die Europese Sentrale Bank olv Mario Draghi gereeld geld in die ekonomie in pomp (dit wil sê, meer skuld maak). Dit maak die bewegings wat normaalweg deur rentekoers aanpassings veroorsaak word onvoorspelbaar en bateklasse se waarde (die sogenaamde P/E ratio) onbetroubaar.

Alles in ag genome, bly die beste advies vir beleggers steeds om te belê in ‘n goeie gediversifiseerde portefiljeu. Dit wil sê: hou die oorgrote meerderheid van jou aftree-geld in sogenaamde gebalanseerde fondse (Balanced Funds) met ‘n klein deel van jou kapitaal in hoër risiko fondse soos eiendom- en buitelandse fondse. Feitlik al die gebalanseerde fondse is reeds belê in kontant, skuldbriewe (bonds), buitelandse en binnelandse aandele. Die verskil tussen ‘n gebalanseerde fonds (wat ‘n gematigde risiko profiel het) en ‘n hoë risiko fonds is die hoeveelheid blootstelling aan mark-aandele. Binne ‘n gebalanseerde fonds soek die fondsbestuurders gereeld na goedkoop plaaslike aandele wat aan die oorverkoop-kant staan, maar wat tog ‘n goeie fundamentele groei potensiaal toon. Dit is hier waar die groei van jou belegging lê.

In ‘n slegte jaar kan ‘n mens steeds, afhangende van die fonds wat jy kies, met ‘n gebalanseerde fonds tussen 8% en 14% groei kry. Die kruks van die saak: bly in die mark, en belê in gebalanseerde fondse. Sorg ook dat jy meer as een kies wat nie korreleer met mekaar nie. Dit wil sê, kies fondse waar die fondsbestuurders belê in aandele wat teenoor mekaar staan – m.a.w. as die een se aandeelprys val, dan styg die ander een se prys weer.

Vir meer hieroor; kontak jou beleggingsmakelaar vir advies.

Share this post

Leave a Reply